Leadership a krize COVID-19

03.04.2020

Tváří tvář krizi je většina lidí nucena myslet a chovat se způsobem, který jim není vlastní. Je jedno jestli jde o technologickou, finanční, přírodní katastrofu, jestli zasáhla celou komunitu, nebo jenom vaší práci. Všechny krize přináší strach z toho, co bude. Současná situace kolem Covid-19 se vyznačuje ještě dvěma dalšími charakteristikami - nedá se jednoduše rozeznat, kdo je nakažený a kdo ne a nedá se předpovědět, jak dlouho to celé bude trvat. V takové nejistotě je velmi náročné vědět, kterým směrem se pustit, co je správné a co ne.

Lidé budou od vás, jako od vedoucích, očekávat radu, co dělat, na co se připravit a jak se chovat. A je jedno, jestli jste vedoucí v potravinách, v účtárně nebo big boss velké korporace. V nejistých a nepředvídatelných časech se klidné, pevné a důvěryhodné vedení vyvažuje zlatem.

Jak můžou vedoucí svým chováním prohloubit důvěru a snížit stres a úzkost?

Zvládejte svůj vlastní stres

Lidé potřebují, aby jejich vedoucí byl při rozhodování klidný a uvážlivý. Vedoucí, kteří reagují na stres velkými emocemi, jenom přidávají k celkovému stresu a úzkosti. Zpomalte, dopřejte si tedy víc času na to vnímat sebe a všímat si, kde jsou vaše citlivá místa. I v náročných situacích je dobré, když si vedoucí vezme taktickou přestávku a podívá se na věc z jiného úhlu.

Berte to den po dni - někdy se nedá z informací, které máte, poskládat dlouhodobý plán, plánujte tedy na den, dva dopředu.

Soustřeďte se na to dobré - neznamená to popírat, co se děje, ale spíš nezavalovat se negativními myšlenkami, zprávami, lidmi.

Dělejte jen to, co je nutné - nenechejte se zavalit všemi titěrnostmi kolem, určete si priority, co se musí udělat a co se může odložit, případně delegovat na někoho jiného, nenechte si ukrást svoje soukromí a čas pro sebe.

Buďte v těle - být v těle pomáhá zvládat stres a úzkost, dejte si krátké 5min pauzy, využijte cvičení nebo relaxace, nebo jakoukoliv jinou pohybovou aktivitu.

Komunikujte

Informace jsou jako mazivo v soukolí organizace, které udržuje všechno hezky v chodu. Sdílení informací a koordinace mezi lidmi, kteří se fyzicky nepotkají, je velmi náročné. I když se to nezdá, nejvíc informací proudí neformálními kanály - na chodbě, u oběda, u kafe. Během těchto chvilek se nejenom vyměňují informace, ale také se tvoří vztahy a buduje důvěra.

Abyste nahradili ztrátu neformálního informačního toku, je důležité komunikovat s podřízenými mnohem častěji a ve větším rozsahu - jenom e-maily nestačí. Pokud jste zvyklí komunikovat v týmu, udržte to. Vzájemným sdílením informací snižujete strach z neznámého, vaši podřízení vidí, že se zajímáte a máte přehled a můžete situaci přirozeně řídit.

Jakmile máte jasné rozhodnutí, posuňte informaci dál. Při nedostatku informací mají lidé tendenci uchýlit se k "jedna paní povídala" - co je často snůška faktů, drbů a pověr, většinou negativně zabarvených. Při informování se držte pravidla 3P: posuď, přeformuluj, posilni. Je totiž naivní si myslet, že se informace ujme napoprvé. Když přeformulujeme sdělení do jiné podoby a pak ho posilníme přes různé informační kanály, dosáhneme, že informace nezapadne.

Buďte přítomní, viditelní a dosažitelní

Je to trochu jako boží oko. Za normálních okolností moc nechceme, aby na nás dohlíželo, ale když se děje něco těžkého, rádi se k němu obracíme. Není to pobídka k tomu, abyste se chovali blahosklonně a jako dar z nebes. Je důležité, abyste byli k dispozici. Už jen to, že jste dosažitelní a je možné s vámi probrat pracovní i osobní trable, buduje důvěru ve vás a vaše rozhodnutí.

Určujte směr

Buďte citliví vůči úzkosti a stresu, který prožívají lidé ve vaší organizaci. Pokud se lidé bojí, je úlohou vedoucích, aby jim dodali naději a pocit kontroly. Pocit kontroly nad tím, co se děje, příspívá ke snížení pocitu bezmoci. Vedoucí by měl ukázat směr a cíl, kterým je třeba se ubírat a také nabídnout, jak se můžou lidé zapojit.

Stanovte realistické cíle

V současnosti nic není jistého, ale neznamená to nutně krach všeho. Jako vedoucí je na vašich ramenou odpovědnost být pravdivý v tom, co je a co není možné v následujících týdnech a měsících. Nemusíte (a ani nemůžete) mít odpověď na všechno. Ale netvařte se, že se nic neděje, ani nedávejte falešnou naději, když žádnou nevidíte. Změňte plány, zkraťte výhledy na měsíce, týdny, nebo dny, ale komunikujte reálné cíle. Nejlepší, co můžete udělat, je nasměrovat lidi na jasný, dosažitelný plán, který chápou a rozumí mu.

Nezůstaňte na to sám

Řízení týmu na dálku, svolávání a vedení online porad, zajišťování komunikace s podřízenými představuje velký nárok. Proto se postarejte, aby se vaši podřízení naučili ovládat online komunikační nástroje a případně delegujte některé povinnosti. Určete si někoho, kdo bude dělat zápisy z porad nebo přímo porady moderovat. Vy se pak budete moci soustředit na samotné informace a komunikaci.

Pokud se váš tým rozdělí, třeba z důvodu snížení rizika současné nákazy všech zaměstanců, určete pro druhou část týmu svého zástupce, se kterým budete intenzivně v kontaktu.


Na závěr jedno doporučení. Věnujte pozornost svým emocím, vlastním potřebám, svému tělu, zachováte si tak lidskost. Právě schopnost být lidský vám pomůže být v kontaktu s druhými, získat kontrolu nad situací, minimalizovat škody a efektivně řídit druhé lidi. Na druhé straně, mohlo by být snadné utopit se v požadavcích, které teď přicházejí. Zkuste teda odstoupit dál od nynější situace a představte si, kde budete za rok ode dneška - osobně i pracovně. Z této vzdálenější perspektivy se vám může lépe hodnotit to, co děláte právě dnes.

Text bh

Foto freeimages.com/B S K