Psycholog, psychoterapeut a poradce

13.02.2018

Psycholog, psychoterapeut a poradce vejdou do baru a ten první říká...

Takhle by mohl začínat vtip, kdyby takový existoval. Pro ty, kteří se aktuálně potýkají s problémy, jsou v těžkém období nebo hledají cestu z náročné životní situace, to ale může být obtížné vybrat si, ke komu zajít pro pomoc.

Psycholog je člověk, který vystudoval psychologii na vysoké škole, může pracovat přímo s lidmi v zdravotnictví (jako klinický psycholog), v poradně (jako poradenský psycholog), v jiných odvětvích (dopravní psychologie, pracovní psychologie, sportovní psychologie), nebo jako vědecký výzkumník. Pro všechny specializace potřebuje další vzdělávání. Při práci s klienty si s nimi povídá, může je vyšetřovat psychodiagnostickými testy.

Psychoterapeut je společný název pro profesionály s psychoterapeutickým výcvikem - toto speciální vzdělání psychoterapeutovi umožňuje pomoct klientům prozkoumávat pocity, přesvědčení, chování, přemýšlet nad tím, co chtějí změnit, uvědomit si potřeby a hledat odvahu k jejich realizaci. Styl práce psychoterapeuta se liší dle výcviku, který absolvoval, například psychoanalytický, dynamický, kognitivně behaviorální, či v přístupu zaměřeném na člověka.

Poradenství v životním stylu nemá specifické požadavky na vzdělání nebo trénink, ale poradce by měl mít znalosti a vzdělání z příslušné oblasti, které se věnuje. Tuto práci často dělají osobní trenéři, nutriční specialisté, maséři. Pomáhají lidem věnovat se svému zdraví, přenastavit zaběhnuté vzorce chování, celkově vyjasňují osobní a profesionální cíle a podporují klienty v jejich naplňování.

U všech profesí, které nabízejí pomoc, je důležité si ověřit jejich důvěryhodnost - či už ve vzdělání nebo v tom, co nabízejí. Pomáhá také si zjistit reference od jiných lidí. Pokud někdo nabízí řešení, které vypadá na první pohled podezřele rychle a jednoduše, životní zkušenost říká, že nejspíš nic takového neexistuje.