Alena Halamová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka

Absolvovala atestaci v oboru klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie; výcviky SUR, gestaltterapie, rodinné terapie, videotrénink interakcí, v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a supervizní výcvik. 

Vedle klinické praxe působí jako lektorka výcvikového institutu SUR a Instep a věnuje se též práci supervizní. 

VZP, OZP a Revírní ZP

Barbora Hrdličková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka

Vystudovala psychologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě, má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v PCA (Na člověka zaměřený přístup), nástavbový modul v PCA práci s páry a rodinou v Anglii, výcvik v narativním přístupu Open Dialogue v Praze.

Pracuje s klienty v individuální psychoterapii, v párové a rodinné terapii i ve skupinové psychoterapii.

VZP, OZP a Revírní ZP