Otázky a odpovědi

1. Jak dlouho se čeká na terapii?

Klienty přijímáme na seznam čekatelů a čekací doba je řádově 8-10 týdnů. Může se lišit podle aktuální kapacity terapeutů.

2. První setkání

První setkání v rámci ambulance je vstupním psychologickým vyšetřením, kde zjiš´tujeme zakázku klienta, jeho indikaci do individuální psychoterapie a do jaké míry je naše zařízení vhodné pro daný typ problémů. 

Může se stát, že po prvním setkání vám doporučíme jinou péči, nebo zařízení.  

Alena Halamová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka

Absolvovala atestaci v oboru klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie; výcviky SUR, gestaltterapie, rodinné terapie, videotrénink interakcí, v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a supervizní výcvik. 

Vedle klinické praxe působí jako lektorka výcvikového institutu SUR a Instep a věnuje se též práci supervizní. 

VZP, OZP a Revírní ZP

Barbora Hrdličková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka

Vystudovala psychologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě, má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v PCA (Na člověka zaměřený přístup), nástavbový modul v PCA práci s páry a rodinou v Anglii, výcvik v narativním přístupu Open Dialogue v Praze.

Pracuje s klienty v individuální psychoterapii, v párové a rodinné terapii i ve skupinové psychoterapii.

VZP, OZP a Revírní ZP