Barbora Hrdličková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka

Pracuje s klienty v individuální psychoterapii, v párové a rodinné terapii i ve skupinové psychoterapii. Absolvovala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Má dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (Na člověka zaměřený přístup), nástavbový modul v PCA práci s páry a rodinou v Anglii, výcvik Open Dialogue. Je v seznamu výcvikových terapeutů PCA Institutu Praha.

Konzultace/Individuální psychoterapie/nácvik relaxace 900,- Kč, párová/rodinná terapie 1200,- Kč, zrušit setkání lze nejpozději 24h předem.

Mária Miličevičová

Psycholožka a psychoterapeutka

Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (Na člověka zaměřený přístup).  Má zkušenosti z akutního lůžkového zařízení. Pracuje s klienty v individuální i skupinové psychoterapii, věnuje se relaxacím a práci s tělem. Dále spolupracuje s Diabasis a Centrem krizové intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Konzultace/Individuální psychoterapie/nácvik relaxace 800,- Kč, zrušit setkání lze nejpozději 24h předem.

Alena Halamová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka

Absolvovala atestaci v oboru klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie; výcviky SUR, gestaltterapie, rodinné terapie, videotrénink interakcí, v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a supervizní výcvik. Vedle klinické praxe působí jako lektorka výcvikového institutu SUR a Instep a věnuje se též práci supervizní.

Psychoterapie 800 - 1000 Kč, zrušit setkání lze minimálně 48h předem. 

Lenka Mlejková

Psychoterapeutka a arteterapeutka

Absolvovala výcvik SUR (2003-2008) a vystudovala obor Arteterapie na Jihočeské univerzitě. Nyní studuje Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích na Fakultě humanitních studií UK.

Má dlouholeté zkušenosti v individuální a skupinové psychoterapii a arteterapii s dospělými lidmi. V pomáhajících profesích pracuje dvacet let a má také zkušenosti pracovníka v sociálních službách s lidmi s duševním onemocněním, se seniory a s lidmi s mentálním postižením.

Jiří Drahota

Klinický psycholog a psychoterapeut

Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových institutů IVGT, INSTEP a SUR. Prošel výcvikem v Gestalt terapii, skupinové psychodynamické terapii, pohybové terapii a sedmiletou psychoanalytickou terapií. Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii.  

David Krumpolc

Osobní trenér

Je cvičitel zdravotního tělocviku a pilates. Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a řady specializačních kurzů. Pracuje s tělem, podporuje rozvoj tělesného vnímání a psychosomatické integrity. Kurzy: Pilates instruktor Matwork I a II, Strukturální pohybová integrace, Rotační principy, Stabilizace a mobilizace ve fitness, Dynamická neuromuskulární stabilizace. 

Foto Lenka Živná www.foto-lenka-zivna.cz