Alena Halamová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka. 

Absolvovala atestaci v oboru klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie; výcviky SUR, gestaltterapie, rodinné terapie, videotrénink interakcí, v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a supervizní výcvik. Vedle klinické praxe působí jako lektorka výcvikového institutu SUR a Instep a věnuje se též práci supervizní. 

Psychoterapie 800 - 1000 Kč, zrušit setkání lze minimálně 48h předem. 

Mária Miličevičová

Psycholožka a psychoterapeutka.

Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (Person centered approach). Má zkušenosti z akutního lůžkového zařízení. Pracuje s klienty v individuální i skupinové psychoterapii, věnuje se relaxacím. Dále spolupracuje s Diabasis a Centrem krizové intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Konzultace/Individuální psychoterapie/nácvik relaxace 800,- Kč, zrušit setkání lze nejpozději 24h předem.

Skype: Mária Miličevičová,
konzultace/Individuální psychoterapie 600,- Kč

Barbora Hrdličková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka.

Pracuje s klienty v individuální psychoterapii, v párové a rodinné terapii i ve skupinové psychoterapii. Absolvovala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Má dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA a nástavbový výcvik pro práci s páry a rodinou v Anglii. Je v seznamu výcvikových terapeutů PCA Institutu Praha. 

Konzultace/Individuální psychoterapie/nácvik relaxace 900,- Kč, párová/rodinná terapie 1100,- Kč, zrušit setkání lze nejpozději 24h předem.

Skype: Barbora Hrdlickova
konzultace/Individuální psychoterapie 700,- Kč
párová/rodinná terapie 900,- Kč 


Jiří Drahota

Klinický psycholog a psychoterapeut.

Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor výcvikových institutů IVGT, INSTEP a SUR. Prošel výcvikem v Gestalt terapii, skupinové psychodynamické terapii, pohybové terapii a sedmiletou psychoanalytickou terapií.  Má atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v psychoterapii. 

David Krumpolc

Osobní trenér

Je cvičitel zdravotního tělocviku a pilates. Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a řady specializačních kurzů. Pracuje s tělem, podporuje rozvoj tělesného vnímání a psychosomatické integrity. Kurzy: Pilates instruktor Matwork I a II, Strukturální pohybová integrace, Rotační principy, Stabilizace a mobilizace ve fitness, Dynamická neuromuskulární stabilizace.

Foto Lenka Živná www.foto-lenka-zivna.cz