Autistem ve vztahu

25.04.2018

Autistem ve vztahu nebo ve vztahu s autistem? 

Znáte někoho takového? Hodně chytrý, možná víc technický typ, v určité oblasti zná všechno do detailů, dokáže velmi efektivně a rychle vyřešit i komplexní problémy a současně v kontextu určitých sociálních situacích totálně bez pochopení, náhledu, je jakoby trochu mimo, nedokáže se vcítit do pocitů druhých lidí, selhává při chápání a řešení i zdánlivě jednoduchých situací. Popis odpovídá (velmi všeobecně) člověku s aspergerovým syndromem nebo vysoko funkčním autizmem. Jak asi hledá partnerku a funguje ve vztahu?

Mladý člověk s klasickým autizmem (u nás se používá diagnóza dětský autizmus) se zdá více-méně spokojený se svým solitérním životem. U mladých lidí s aspergerovým syndromem nebo vysoko funkčním autizmem je situace odlišná. Dle výzkumu na Charité-Universitatsmedizin v Berlíně s lidmi s aspergerovým syndromem skoro polovina účastníku výzkumu byla aktuálně v partnerském vztahu a skoro 30% lidí v minulosti ve vztahu bylo. 72% lidí bez partnera to pociťovalo jako negativní jev vplývající na jejich život. Největší překážkou být ve vztahu nebyla nechuť vztah navázat, ale problém navázání a udržení si vztahu.

Co víme o lidech s vysoko funkčním autismem je, že mají problém v navazování vztahů s vrstevníky a jsou opoždění proti svým vrstevníkům v pochopení toho, co druzí cítí a co si asi tak myslí. Běžné dítě praktikuje tyto schopnosti už od mala se svými příbuznými a kamarády než postoupí na úroveň romantického vztahu. Mladí lidé s vysoko funkčním autizmem mají výrazně limitovanou schopnost společenské konverzace nebo schopnosti sdílet emoce, především náklonnost. Taky můžou zažívat extrémní citlivost na specifické vjěmy. Všechno toto omezuje utváření vztahů nejenom v dětství, ale taky v dospělosti včetně intimních vztahů.

Láska a náklonnost

Lidi s vysoko funkčním autizmem jsou schopni lásky a hlubokých pocitů, ale mají problém je vyjadřovat nebo i správně "číst". Běžně děti i dospělí rádi vyjadřují náklonnost, vědí jak vyjádření lásky "vypadá" a co znamená a jak na něj odpovědět nebo jak "zahojit" někoho city emocionálním vyjádřením. Lidí s aspergerovým syndromem neprojevují takovou intenzitu nebo frekvenci náklonnosti, nebo taky vůbec nemusí chápat, že v určitý moment by si druhý člověk přál laskavého vyjádření nebo by v dané situaci hodilo udělat. Můžou se cítit zaskočení "obsedantní" potřebou druhých vyjadřovat si lásku tak často. Můžou se cítit v ohrožení, když je po nich vyžadováno, aby otevřeně vyjadřovali svoje emoce.

Osoba s vysoko funkčním autizmem může svoje pocity vyjadřovat hodně nezralým způsobem nebo naopak jí projevy druhých přijdou nesnesitelné (např. objetí může připadat jako nepříjemné mačkání, které omezuje volnost). Často se může stát, že takový člověk nepřečte správně signály, které druhá osoba vysílá - co v případě počínajícího, "flirtujícího" stadia vztahu může být fatální. Neznamená to, že osobu s aspergerovým syndromem nezajímá, co kdo cítí, jde o to, že autističtí lidé nemají dostatečné schopnosti správně emocionální signály dekódovat. 

Asi nic na světě neplatí pro všechny lidi, ale můžeme s velkou jistotou říc, že lidé s Aspergerovým syndromem jsou beznadějní, co se týče flirtování. Flirtování zahrnuje velmi komplexní sociální interakci mezi lidmi, která vyžaduje porozumění neverbálního chování, mimiky, tělového postoje, udržování očního kontaktu a odpovídání na neverbální klíče podobným způsobem. Tento způsob komunikace je pro lidi s vysoko funkčním autizmem velmi náročný, až skoro nemožný.

Riziko omezených zkušenosti

Lidé s vysoko funkčním autizmem mají často výrazně vyvinutý zájem v určitou oblast, který, kromě jiného, může sloužit i jako způsob vyrovnávat se s nároky a požadavky fungovat v okolním světě. Teenegeři s Aspergerovým syndromem by navíc rádi, podobně jako jejich neurotypičtí rovesníci, pochopili, jak funguje svět vztahů, kamarádských, partnerských i sexuálních. Na rozdíl od běžných puberťáků ale mají málo, jestli vůbec nějaké, kamarády, se kterými by mohli mluvit o partnerských nebo sexuálních tématech. Proto se obracejí na veřejné zdroje - televize a internet. Kluky informace o tom, jak fungují intimní vztahy získavají z pornografie a holky z "holčičích" seriálů. Tyto informace pak mohou brát jako scénář, na základě kterého se v běžném životě jedná a na rozdíl od běžných dospívajících nemají schopnost rozpoznat, že tyto obrázky nejsou realnými zobrazeními jak navázat a udržet vztah.

Přitažlivé přednosti

Muži s vysoko funkčním autizmem jsou často vidění jako milí, pozorní, tiší a sociálně a emocionálně nezralí - něco jako "tajemný cizinec", co pro některé ženy je významný faktor přitažlivosti. Říkají, co si myslí, i když se to nehodí a za cenu, že někoho urazí, co můžeme přeložit jako rozvinutý smysl pro spravedlnost a vysoké morální hodnoty. Předností je taky, že nebývají moc "chlapáčtí", netouží po tom trávit večery v hospodě nebo futbalu. Do vztahů vstupují často v pozdějším věku, netahají proto se sebou "zátěž" minulých vztahů.

Ženy s aspergerovým syndromem jsou taky viděné jako atraktivní, chytré, pozorné a sociálně nezralé. Nezralost může u můžu vzbuzovat ochranitelské instikty a tendence říkat otevřeně, co mají na mysli, navozuje obraz čestnosti, čistoty a nezávislosti na mínce okolí.

Když už ve vztahu...

Pokud jste dočetli až sem a máte pocit, že něco podobného prožíváte se svým partnerem nebo partnerkou, další řádky vám můžou pomoct porozumět a zlepšit vaše spolužití.

Neočekávajte, že se partner nebo partnerka změní. Tato věta platí všeobecně pro všechny partnerské vztahy, ale pro vztah s autistickým člověkem platí dvojnásob. Můžete si představit, že její nebo jeho mozek funguje na úplně jiných "principech" než je neurotypický mozek a má to tak celý život. Není to možnost volby - to je jako byste čekali, že barvoslepý člověk bude vidět barvy úplně stejně jako vy, pokud by se posnažil.

Zjistěte si co nejvíc o autizmu, Aspergerově syndromu. Pokus neznáte vysoko funkční autizmus, nerozumíte tomu, co se děje s vaším partnerem nebo partnerkou, budete si mylně vysvětlovat jeho nebo její chování a opakovaně budete zranění, smutní nebo naštvaní.

"Přejmnenujte" chování. Protože lidé s vysoko funkčním autizmem vnímají a reagují na běžnou realitu jinak než neurotypická populace, často se stává, že jejich partneři mají pocit, že některé věci (ne)dělají "naschvál", i když ví, co by měli udělat. Chování autistického partnera se pak zdá kruté, chladné, zraňující. Pomoct s témito pocity může přejmenování, přeformulování chování. Nejdřív popište chování nebo situaci, která vás zraňuje - když jsem byl nemocný s horečkou, přišla za mnou jenom večer s jídlem a ani se nezeptala, jak mi je. Pak napište, jak jste se v tom cítili - měl jsem pocit, že jsem jí ukradenej, nezáleží jí na mně, je to sobecká mrcha. Ve třetím sloupečku zkuste najít jiný důvod, proč by se tak váš partner nebo partnerka mohli chovat - když se ona necítí dobře, je radši sama a otázky "jak se máš?", když je evidentní, že je člověku mizerně, považuje za vrchol hlouposti. Je velmi fajn, když se do takového cvičení pustíte oba.

Vyjadřujte svoje potřeby jasně a konkrétně. Než čekat, že partner nebo partnerka s Aspergerovým syndromem pochopí z náznaků, co byste chtěli, aby udělal nebo udělala, je lepši říct si o to, co potřebujeme velmi jasně. Jednoduše řečeno, ale realita může být složitá. Můžete jít pryč a říct: Prosím tě, jdu pryč, odmrazuje se mraznička, až to bude téct, hoď na zem nějaké hadry. A je pro vás jasné, že chcete, aby tam hodil hadr na zem. Partner s Aspergerovým syndromem tam hodí nevyprané prádlo z prádlového koše. Proto je místo toho lepší konkrétně říct: Prosím tě, jdu pryč, hoď o hodinu pod mrazničku hadr na podlahu.

Možná ještě víc než v běžných partnerstvích je důležité, abyste zůstali emocionálně propojeni, protože partner s autizmem i neurotypický partner vnímají a zpracovávají realitu mírně odlišně. Zkuste si jednou za čas každý napsat na papír aspoň jednu věc, co děláte, abyste se cítil cítila víc propojená s partnerem partnerkou. Pak se můžete papíry vyměnit a pobavit se o tom. Taky můžete přidat, každý za sebe, 5 věcí, co byste chtěli po vašem partnerovi, aby udělal pro vás. Cílem není jenom výměna "objednávek", ale spíš diskuze o tom, jak spolu můžeme nebo nemůžeme být.

Partnerství s člověkem s vysoko funkčním autizmem je možná náročnější než mnohá běžná partnerství, ale pro oba zůčastněné může přinášet taky mnoho uspokojení a příjemných chvil.

Text bh

Foto Imdb.com, Freeimages.com / Brierley / young couple kissing in the grass 10