Hraniční porucha osobnosti

21.03.2021

Pozor, varování! Pravděpodobně se při čtení tohoto článku poznáte v mnoha ohledech. Příznaky typické pro poruchy osobnosti jsou emoce, myšlení, chování, které jste někdy určitě zažili. Neznamená to ale, že trpíte hraniční poruchou osobnosti - pro tu je potřeba naplnit vícero kritérií najednou a musí být přítomné delší dobu.

Hraniční porucha osobnosti se projevuje velkou nestabilitou nálad a emocí, vztahů a chování. Můžete mít pocit, jako kdybyste jeli na horské dráze - nahoru, dolů s náladou, ale také s nejistým pocitem, kam směřujete. Váš sebeobraz, vaše cíle, to, co máte nebo nemáte rádi se může měnit z hodiny na hodinu a způsobovat vám pocit velkého zmatku a nejistoty.

Lidé s hraniční poruchou osobnosti trpí velkou citlivostí, zejména ve vztazích s druhými lidmi - jakoby vůči světu čelili s obnaženými nervovými zakončeními. I malé podněty mohou způsobit velkou emocionální odezvu a tyto emoce je velmi těžké regulovat a ovládat. Představte si, kdyby se vám pokazilo ovládání hlasitosti na emocích, nejde ztišit a emoce jsou ohlušující a zaplavující. Tato velká citlivost se ale neprojevuje v každém momentě žití, většinou jsou lidé trpící hraniční poruchou osobnosti schopni fungovat v mnoha oblastech svého života velmi dobře.

Příznaky a symptomy

Hraniční porucha osobnosti se může projevovat různými způsoby, ale pro stanovaní exaktní diagnózy potřebujete naplnit aspoň 5 z 9 kritérií. Tyto symptomy navíc musí být ve vašem životě dlouhodobě a výrazně zasahovat do toho, jak zvládate fungovat.

Strach z opuštění

Obrovský strach z toho, že jste navždy opuštěná se může nastartovat i při úplně nevinném víkendu vašeho partnera s kamarády. Abyste zabránila tomuto děsu, uděláte cokoliv - prosíte, žebráte, vyhrožujete, začnete svého partnera sledovat. Vše pro to, abyste nezůstala sama, bez dohlédnutí na důsledky vašeho chování.

Nestabilní vztahy

Vztahy jsou krátké, ale velmi intenzivní - mají "hodně šťávy". Rychle uvěříte, že tato je ta pravá, ta, která vás udělá celistvým, kompletním, abyste vzápětí propadl zklamání. Vaše vztahy jsou buď úžasné, nebo příšerné. Ze zbožštění kamaráda se velmi rychle dostanete do toho, že ním pohrdáte, nenávidíte ho.

Nejistý sebeobraz

Ne, že byste nevěděla, kdo jste a jak se jmenujete. Ale dobrý pocit ze sebe se velmi rychle promění do nenávisti k sobě samotné. Pravděpodobně máte nejistotu, co byste v životě chtěla dělat, kde byste chtěla být, kým byste chtěla být. Proto často měníte práci, kamarády, milence, církev, koníčky, cíle, hodnoty...

Impulzivní chování

Pokud jste rozhozený, zaplavený emocemi, bez možnosti je ztišit a ovládnout, často se můžete uchýlit k riskantnímu, impulzivnímu chování. Přecpete se jídlem, rozfofrujete peníze, opijete se nebo zfetujete, půjdete něco ukradnout, vrhnete se do rizikového sexuálního chování. Poslechnutí impulzu vám na chvíli udělá dobře, ale z dlouhodobého hlediska je pro vás ohrožující.

Sebepoškozování

Je velmi často součástí a výrazným signálem pro hraniční poruchu osobnosti. Patří sem nejenom, když si ubližujete - pořežete se, popálíte, ale také když je toto sebeohrožování natolik závažné, že by znamenalo vaší smrt.

Výrazné změny nálad

V jeden moment jste nadšený, v euforii, vzápětí se propadnete do zoufalství a beznaděje. Toto střídání nálad je společným znakem s bipolární poruchou, ale u hraniční poruchy osobnosti jsou výkyvy mnohem rychlejší, v řádu hodin, minut.

Chronický pocit prázdnoty

Lidé trpící hraniční poruchou osobnosti tento pocit popisují jako "mít v sobě díru", nebo "nicotu", která je stálá a nezaplnitelná. Často se jí mohou pokoušet zaplnit tím pravým partnerem, drahými věcmi, drogami, sexem.

Výbušnost

Můžete bojovat s velkým hněvem a pocitem, že vystartujete i na drobné podněty. Když se objeví hněv, je obrovský, převezme kontrolu nad vámi a můžete ječet, házet věci, pustit se do fyzické potyčky bez ohledu na důsledky. Nebo také můžete hněv obrátit vůči sobě a ubližovat si.

Podezíravost

Můžete bojovat s velkou nedůvěrou vůči druhým lidem, podezíravostí k jejim motivům. Pod velkým stresem se na chvíli můžete dostat jakoby mimo svoje tělo, ztratit kontakt s realitou - věci se zdají v mlze, máte zůžené vidění.


Ať už teď kývete trochu ustaraně hlavou, že se v některých popisech poznáváte nebo ne, vězte, že diagnózu hraniční poruchy osobnosti vám může potvrdit nebo vyvrátit jedině odborník - klinický psycholog, psychiatr, psychoterapeut. Pokud se opravdu nemáte dobře, máte pocit, že citlivost ve vztazích, velké výkyvy nálad nebo cokoliv jiného výrazně ovlivňuje vaše fungování, neváhejte a vyhledejte pomoc.

Text bh

Foto freeimages.com/Frederik Bloemen, Renee Russell