Kdo je kdo - psycholog, psychoterapeut a psychiatr?

12.10.2022

Kdo se v tom má vyznat? Všechno to začíná stejnými třemi písmeny a souvisí to s psychickým zdravím. Pokud si nejste jistí, tady je krátký popis, kdo co dělá a na koho se kdy obrátit.

Psycholog může pracovat přímo s lidmi v zdravotnictví (jako klinický psycholog), v pedagogicko psychologické nebo manželské poradně (jako poradenský psycholog), v jiných odvětvích (dopravní psychologie, pracovní psychologie, sportovní psychologie), nebo jako vědecký výzkumník. Má ukončené magisterské studium psychologie. Pro všechny specializace potřebuje další vzdělávání, které trvá většinou několik let. Například pro specializaci klinického psychologa je potřebná pětiletá předatestační příprava a zkoušky.

Za psychologem půjdete pokud potřebujete psychologické vyšetření nebo konzultaci, aby vám pomohl vyhodnotit a posoudit životní situaci, případně vás nasměrovat dál. Někdy jsou služby psychologa hrazené z veřejných zdrojů, někdy je nutné za tyto služby zaplatit.

Psychoterapeut je společný název pro profesionály s psychoterapeutickým výcvikem - toto speciální vzdělání psychoterapeutovi umožňuje pomoci klientům prozkoumávat pocity, přesvědčení, chování, přemýšlet nad tím, co chtějí změnit, uvědomit si potřeby a hledat odvahu k jejich realizaci. Styl práce psychoterapeuta se liší dle výcviku, který absolvoval, například psychoanalytický, dynamický, kognitivně behaviorální, či v přístupu zaměřeném na člověka. Pracuje pomocí rozhovorů, nebo využívá různé expresivní metody a techniky (výtvarné, pohybové, dramatické, hudební atd.).

Psychoterapii můžete najít v soukromé praxi psychoterapeuta na přímou platbu, nebo v rámci zdravotnictví jako důležitou součást léčby psychických poruch hrazenou ze zdravotního pojištění. Pomoc psychoterapeuta vyhledáte, pokud chcete porozumět, tomu, co se vám v životě dělo, vyrovnat se s tím, najít nový způsob chování a udělat změnu.

Psychiatr je lékař se specializací v oblasti psychiatrie, podobně jako klinický psycholog musí po vysoké škole absolvovat ještě pětiletou předatestační přípravu a zkoušky. Jeho hlavním úkolem je diagnostika duševních poruch a jejich léčba pomocí farmakoterapie.

K psychiatrovi se dostanete pokud vaše psychické problémy výrazněji zasahují do vašeho fungování v každodenním životě. Dobrá spolupráce s ním vám pomůže stabilizovat svůj psychický stav a nasměrovat vás do služeb, které vám pomůžou upevnit tuto stabilitu díky změnám ve vašem životě. Služby psychiatra jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pracuje v rámci nemocnice nebo specializované ambulance.

I když se často stává, že psycholog nebo psychiatr je také psychoterapeutem, není to vždy pravda a jde o různé profese. Určitě ale u všech platí, že je důležité ověřit si jejich důvěryhodnost - či už ve vzdělání nebo v tom, co nabízejí. Pomáhá také si zjistit reference a zkušenosti jiných lidí. Pokud jste v péči nějakého odborníka a nejste si jisti, jestli je dostáváte to, pro co jste ho navštívili, řekněte mu to. Vzájemný dialog vám může pomoci vyjasnit si cíl a zakázku.

Text bh