Panická ataka a co pomáhá

06.05.2021

Panická ataka je náhlý záchvat obrovského strachu, který se projevuje výraznými tělesnými příznaky bez hrozby reálného nebezpečí nebo zjevné příčiny. V průběhu panické ataky můžete mít pocit, že ztrácíte nad svým tělem kontrolu, máte infarkt, nemůžete dýchat, umíráte.

Mnoho lidí zažije jenom jednu nebo dvě panické ataky za život, které se pak nikdy nezopakují - třeba když prožívají obrovský stres. Pokud ale zažíváte opakující se, nečekané záchvaty paniky a v meziobdobích čekáte se strachem, kdy znovu panika propukne, můžete trpět panickou poruchou. Na světě trpí panickou poruchou zhruba 1 člověk ze 75. Samotná panická ataka přímo život neohrožuje, ale výrazně zhoršuje kvalitu života.

Příznaky

Zpočátku propuká náhle, většinou bez varování. Později můžete vysledovat nějaký vzorec, nebo spouštěč. Panickou ataku můžete dostat, když řídíte auto, nakupujete, čtete si, nebo spíte. Její průběh je velmi individuální, ale symptomy většinou vrcholí po několika minutách. Její trvání je 5 až 20 minut, ale příznaky mohou ustupovat až jednu hodinu. Po panické atace často cítíte velkou únavu.

Panické ataky se projeví nejčastěji v dospívání nebo ranné dospělosti, častěji u žen než u mužů.

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Pocit hrozícího nebezpečí

 • Ztráta kontroly

 • Obrovský strach ze smrti

 • Pocit, jako byste byli mimo realitu

 • Bušení srdce

 • Nemožnost se nadechnout, pocit tlaku na hrudi

 • Bolest hlavy

 • Křeče v břiše

 • Závratě, pocit na omdlení

 • Mravenčení nebo znecitlivění končetin

 • Třes

 • Pocení, střídání návalů horka a chladu

Navíc vás neustále provází strach z dalšího záchvatu. Tento strach může vést k tomu, že budete vyhýbat všemu, co vám připomíná předchozí záchvat.

Komplikace

Panické ataky mohou být navíc spojené s jinými fobiemi - třeba sociální fobií (vyhýbám se setkání s jinými lidmi, protože mám strach, že dostanu panickou ataku). Také mohou vést k opakovaným návštěvám pohotovosti, nebo dokonce k hospitalizacím, protože člověk má při záchvatu reálný pocit, že mu jde o život. Spolu s panickými atakami se může rozvíjet depresivní nebo úzkostná porucha, nebo jiné duševní onemocnění. Úzkost, nebo i jiné nepříjemné pocity lidé často "samoléčí" alkoholem nebo jinými návykovými látkami. A všechny tyto faktory ovlivňují jejich schopnost pracovat nebo studovat.

Proč?

Není jasné, co může za to, že u některých lidí se panické ataky objevují. Vědci se shodují, že za to může vícero příčin. Jeden faktor je dědičnost. Dalším faktorem je vystavení stresovým situacím - může jít o velké věci: smrt blízkého člověka, závažné onemocnění, o jinou traumatickou událost nebo o déletrvající drobné stresové události. Riziko zvyšuje také kouření cigaret a nadměrná konzumace kávy.

Genetika a životní zkušenosti utvářejí naši citlivost vůči negativním emocím a stresu. Při zvýšené citlivosti reagujeme i na menší stresové podněty jako na hrozbu. A protože reakce na hrozbu jsou řízeny mimovolním nervovým systémem, to že se s námi něco děje zaregistrujeme většinou, až když je plejáda neuronálních a hormonálních změn plně v proudu a panická ataka běží.

Co dělat?

Při prvním záchvatu je člověk většinou zaskočen, vyděšen, ale pokud se panické ataky objevují častěji, je možné se na ně připravit.

Zhluboka dýchat

Při atace dýcháte plytce a zrychleně. Vaše tělo funguje na adrenalinu a je připravené bojovat nebo utéct - co by pomohlo, kdyby vás pronásledoval šavlozubý tygr. Vy ale potřebujete svému tělu "říct", že vás žádný tygr nepronásleduje. Takže, pokud to jde, zkuste svoje dýchání zpomalit. Doporučuje se při dýchání počítat. Nádech na 4, výdech na 6. Prodloužením výdechu aktivujeme parasympatetický nervový systém, který odpovídá za klid a bezpečí.

Dýchat do ...

Někdy se nedaří udržet pozornost na pravidelném dýchání a počítání na doby. Tehdy si zkuste představit, že se nadechujete třeba do židle, nebo že dýcháte do své nohy a výdech směřuje rovnou do země.

Uvědomit si, že máte panický záchvat

Už jenom fakt, že si uvědomíte, že máte panickou ataku a ne infarkt, může zpomalit kolotoč obrovské úzkosti.

A také, že sice je to možná ten nejhorší okamžik, kdy jste mohli panickou ataku dostat, ale nejhorší příznaky za krátký čas skončí.

I když je přirozené, že nepříjemné tělesné pocity nechcete prožívat, v tomto případě je dobré si je naopak přiznat. Ano, teď mi buší srdce, polévá mě horko a zima, klepou se mi ruce, špatně se mi dýchá a motá se mi hlava. To všechno patří pod příznaky panické ataky. Tato hrůza ale za pár minut odezní.

Zapojit mozek

Právě mozek, nebo spíš šedá kůra mozková, se v okamžiku panické ataky odpojí. Tady je pár tipů, jak zapojit vyšší rozumové okruhy.

Kotvení v těle

I uprostřed panické ataky, kdy je rozum odpojen, je možné ho znovu zapojit soustředěním se na svoje smysly. Podívejte se kolem a pojmenujte 5 věcí, které vidíte. Pak pojmenujte 4 věci, které slyšíte, pak strukturu tří věcí, kterých se dotknete, 2 věci, které cítíte a jednu věc, kterou registrujete vašimi chuťovými buňkami.

Fokus na jednu věc

Najděte si pohledem jednu věc kolem vás, na kterou dobře vidíte a dopodrobna si ji všímejte. Najděte všechny detaily, pojmenujte si je - barvu, tvar, vzor, materiál, velikost, stínování.

Napište si to

Pokud se panické ataky opakují, jejich průběh je podobný, můžete si vytvořit návodné kartičky, jak situaci zvládat. Na nich může být instrukce "Hluboký nádech - počítej do čtyř.", "Výdech - počítej do šesti." Nebo si můžete napsat doporučení - ne vágní "To bude dobrý!", ale spíš "Pocit, že nemůžu dýchat je velmi nepříjemný, ale neudusím se.", "Po krátké chvíli se vnitřní i vnější třes zmírní."

Pohyb

Pokud nebojujete s dechem - buď, že dýcháte zrychleně, nebo se nemůžete pořádně nadechnout, zkuste lehké cvičení. Běžte se na pár minut projít, soustřeďte se při tom na pohyb jednotlivých svalů, kloubů, na vzduch, který proudí kolem, na pocit pevné půdy pod nohama.

Je fakt, že panická ataka výrazně zasahuje do života. A i když si to moc přejete, nezmizí sama od sebe. Nejlepší strategií je zkusit ji poznat a porozumět co nejvíc tomu, kdy se projevuje, čím se startuje, co ji předchází a jestli můžu zachytit jemné předzvěsti ještě dřív, než propukne naplno.

Text bh

Obrázek freepik.com/macrovector