Poruchy příjmu potravy - co dělat?

07.04.2018

Nejdůležitějším krokem k úzdravě, stejně jako u jiných nemocí, je připustit, že něco není v pořádku, něco se se mnou děje. Jde o náročný úkol, protože jádrem poruch příjmu potravy jsou nutkavé myšlenky točící se kolem hmotnosti, vzhledu a jídla a lidé si často neuvědomují závažnost takového jednání. Vnímat problém jako seriozní začneme mnohokrát až v momentě, kdy se projeví na tělesném zdraví - dopady na kardiovaskulární, endokrinní, gastrointestinální, nervový systém.

Léčba by se tedy měla soustřeďovat na symptomy poruchy příjmu potravy a její tělesné důsledky, a stejně tak se věnovat psychologickým, biologickým, mezilidským a kulturním silám, které vedly k jejímu vzniku a pomáhají ji udržovat. 

Pro lidi ohrožené nebo už trpící poruchou příjmu potravy je nejdůležitější vyhledat pomoc - čím dřív, tím líp. Je mnoho přístupů a způsobů léčby a neexistuje žádný, který by byl považován za lepší než ostatní. Větší úspěšnost má ale léčba, která pokrývá mnohovrstevnatost nemoci a to znamená spolupráci odborníků z vícero oblastí. 

Koho je teda důležité zahrnout do spolupráce? Obvodní lékařku (nebo pediatričku, gynekoložku, kardioložku, zubařku atd.), psychoterapeutku, nutriční specialistku, psychiatričku a v neposlední řadě rodinu nebo partnera/ku.

Neexistuje jednoduchý a jasný návod, jak postupovat, ale můžeme říct, že léčba poruch příjmu potravy probíhá zhruba v těchto krocích: 

  1. Náprava život ohrožujících tělesných a psychických symptomů
  2. Přerušení chybných vzorců stravování (omezování v jídle, přejídání se, extrémní cvičení...)
  3. Sledování a popřípadě léčba dalších tělesných nebo psychických problémů.
  4. Sestavení "krizového plánu" pro případ, že by se potíže vrátily.

Psychologická pomoc

Jde o práci s psychologem nebo psychoterapeutem rámcově v řádech měsíců až roků. Soustřeďuje se na stabilizaci vzorců jedení, na nalezení zdravějších způsobů zacházení s jídlem, porozumění myšlenkám a náladám a jejich regulaci, lepší zvládání stresových situací, vylepšení vztahů. Může jít o práci v individuální setkáváních, práci v psychoterapeutických skupinách, rodinnou terapii nebo i o svépomocné skupiny. Někdy práce na sobě bude zahrnovat i domácí úkoly - vedení denníku nebo zapisování jídla.

Výživové poradenství

Nutriční poradce nebo i další odborníci pomáhají lépe porozumět poruše příjmu potravy a následně naplánovat a zavést do života zdravější vzorce chování. Spolupráce s nimi vede k zdravé váze, k pochopení, jak jídlo vyživuje naše tělo (a jak chování při poruše příjmu potravy ohrožuje naše zdraví), nastavení pravidelného jedení (tří jídla denně plus svačinky), praktickému plánování jednotlivých jídel.

Léky

Medikace nemůže vyléčit poruchy příjmu potravy, ale, spolu s psychologickou pomocí, může napomoct k úzdravě. Kromě léků určených pro léčbu somatických nemocí vyvolaných poruchou příjmu potravy se nejčastěji předepisují antidepresiva. Ty pomáhají zvládat úzkostné a depresivní stavy, které často doprovázejí poruchy příjmu potravy.

Hospitalizace

Pokud ambulantní léčba nepřináší změnu nebo je zdravotní stav natolik vážný, či už psychický (rychle se zhoršující příznaky, sebevražedné myšlenky nebo konání) nebo tělesný (nestabilní vitální funkce, špatné laboratorní výsledky, komplikace jiných onemocnění např. cukrovky), onemocnění vyžaduje hospitalizaci. Cílem hospitalizace je stabilizace tělesného zdraví a započatí běžného stravovacího režimu, další práce na jedení a přibírání pak probíhá mimo nemocnici.

Hrát aktivní roli

Nejdůležitějším hráčem na poli ale zůstává osoba, která bojuje s poruchou příjmu potravy. Aby léčba byla úspěšná, musí být do ní být aktivně zapojená a současně je potřebné spolupracovat s rodinou a blízkými lidmi. Můžeme říct, že léčebný tým, který pomáhá na cestě k zotavení z nemoci, tvoří blízcí, rodina, odborníci a člověk, který je sám nemocí zasažen.

Kde (u nás) pro pomoc?

Mnoho informací můžeme najít na internetu, v anglických zdrojích pod názvem "eating disorders". U nás je největším zdrojem www.anabell.cz - kde je nejenom telefonická a internetová poradna, knihovna s informacemi, ale Centra Anabell poskytují i skupinovou nebo individuální podporu a taky terénní služby.

V případě krizových situací a nutné hospitalizace doporučujeme kontaktovat spádové psychiatrické oddělení. Ve fakultních nemocnicích v Praze, Brně, Olomouci jsou specializovaná oddělení na léčbu poruch příjmu potravy a pro dětské pacienty je to FN Motol. Odbornou péči s hospitalizací vám také poskytnou ve FN Hradec Králové nebo ve FN Jihlava, také v Plzni nebo v Jindřichově Hradci či Opavě.

Pokud hledáte psychoterapeutickou pomoc, je dobré si ujasnit: Jaké zkušenosti má terapeut/tka s lidmi trpícími poruchou příjmu potravy? Jakým způsobem pracuje? Je možné propojit léčbu s jinými odborníky a jak to bude probíhat? Jakým způsobem se pracuje s rodinou? Co když se objeví další psychické problémy - např. deprese a úzkost, jak se s nimi bude pracovat? Jaké další zdroje pomoci a informací jsou k dispozici?

Když poruchou příjmu potravy trpí náš nejbližší, potřebujeme se domluvit: Jak můžu být oporou? Jaká je moje role v léčbě? Co mám dělat, když přijde krize - zhorší se symptomy (pokles hmotnosti, zvracení atd.)? Jak se připravit na návrat domů v případě hospitalizace, jakými pravidly se řídit? Co dělat, v případě, že začnu mít strach nebo obavy, na koho a jak se můžu obrátit?

Text bh