Narušený vztah k jídlu

25.03.2018

Určitě...

... se vám přihodilo, že jste se v shonu práce nestihli nasnídat, možná ani naobědvat a večer, když jste přišli z práce, snědli jste, co vám přišlo pod ruku.

... jste si všimli reklam, které ukazují úspěch jako obraz mladého, krásného a štíhlého těla.

... jste zažili mizerný den, kdy byla jedinou útěchou tabulka čokolády.

Jídlo může fungovat jako živina, jako palivo, jako útěcha, ale taky jako symbol úspěchu. 

A kdo by přeci nechtěl být úspěšný? Není to ale už tak, jako za středověku - že kdo měl plnou postavu, ten měl dostatek jídla a to znamenalo, že byl úspěšný, protože si ho uměl opatřit. Dnes je úspěšný ten, kdo si udrží štíhlou postavu a tomuto cíli jsme ochotni obětovat hodně.


Počítat kalorie; nejíst nějaké tipy potravin, protože máme strach, že z nich přibereme; případně jíst místo nich náhražky; být permanentně na nějaké dietě; vážit se na váze i několikrát denně; zajídat smutek, nudu, nebo prokrastinaci.

Problematický vztah k jídlu může vést k osobnímu nepohodlí, k narušeným vzorcům stravování, k sebepodceňování, k vyčerpanosti, k pocitům viny, k podrážděnosti nebo ke konfliktům. Když se ale závažnost symptomů stupňuje, výsledkem narušeného vztahu k jídlu jsou poruchy příjmu potravy. Tyto představují závažné onemocnění, které je ve své nejzazší formě smrtelné.

Dle výzkumu na University of North Carolina at Chapel Hill 67% žen ve věku 25 - 45 let je na dietě a 53% z nich pokračuje v dietě i když dosáhlo ideální váhy. Dle statistik 1 z 5 žen na světě se potýká/potýkala s narušeným vztahem k jídlu nebo přímo poruchou příjmu potravy, počet žen trpících poruchou příjmu potravy je 2.5 krát vyšší než počet mužů. V průběhu prvních 20 let nemoci anorexii podlehne 20% lidí.

U poruch příjmu potravy jde o obsese, které se točí kolem jídla, hmotnosti a vzhledu. Tyto obsese jsou často tak silné, že ohrožují zdraví člověka, jeho vztahy a rodinné vazby, zájmy a každodenní činnosti. Osoba trpící poruchou příjmu potravy mohla původně začít jíst jenom menší nebo větší porce jídla, ale v určitém okamžiku se nutkání jíst méně nebo více vymklo zpoza kontroly. Narušený vztah k jídlu často začíná v pubertě nebo rané mladosti, ale může se objevit i v dětství nebo dospělosti. I když adolescenti ještě žijí a fungují s rodiči, dokáží svoje problémy před nimi skrývat měsíce i roky. Poruchy příjmu potravy se mnohdy objevují spolu s jinými psychickými problémy - depresí, zneužíváním návykových látek, úzkostnými stavy.

@NathansReality
@NathansReality


Anorexie

Lidé trpící anorexií mají zkreslený pohled na to, jak vypadají  a prožívají nesmírný strach z toho, že přiberou na váze. Extrémní omezování se v jídle, diety, přehnaná cvičení, počítání kalorií, nebo přejídání se a následné zvracení nebo používání projímadel,  vedou potom k podváze, která může být až život ohrožující. 

Bulimie

S anorexií má společnou obsesi kontrolovat váhu a vzhled, vnímat zkresleně a hyperkriticky svůj zevnějšek. Lidé trpící bulimii se přejídají, často nezdravého jídla a pak, aby nepřibrali, snaží se to kompenzovat tím, že zvrací či berou projímadla nebo extrémně cvičí. Toto chování má charakter kompulzivního, které nejde ovládnout, i když se o to snaží. V přejídací fáze mohou sníst jídlo, které je ještě zmražené, nebo ho vytáhnout z popelnice. V snaze zastavit jedení si mohou posypat solí dort.

Záchvatovité přejídání

Podobá se anorexii a bulimii způsobem jedení, ale člověk trpící záchvatovitým přejídáním se jenom přejídá a nekompenzuje svoji hmotnost zvracením, projímadly, cvičením. Závažnost takového chování je v tom, že pak už nejde toto chování korigovat, vymyká se zpod kontroly.

Porucha vyhýbání/omezování se v příjmu potravy

Je novou diagnostickou kategorií, která se u nás zahrnuje pod jiné poruchy příjmu potravy a která by se dala zkratkovitě nazvat "vybíravé jedení". Problémem je strávit některá jídla, sníst konkrétně barevná jídla, malý nebo skoro žádný apetit, jedení velmi malých porcí, obava, že se při jídle budu dusit nebo zvracet. Lidé trpící touto poruchou mají problém s podváhou, protože nemají dostatečný přísun živin a u dětí tento nedostatek může mít velmi závažné následky. 

A dále...

Existuje další řada diagnostických kategorií, které charakterizují jiné problémy spojené s narušeným vztahem k jídlu. Jejich závažnost je v tom, že dlouho mohou probíhat skrytě, devastují nejenom tělesné zdraví, ale i schopnost fungovat v běžném světě a utvářet a udržet si dobré mezilidské vztahy. 

Jde o poruchy komplexní povahy vycházejících z kombinaci biopsychosociálních příčin, o kterých si řekneme víc příště.  A stejně jako u jiných zdravotních problémů znamená časný záchyt problémů mnohem vyšší šanci na uzdravení.

Text bh