Proč je výhodné míti sourozence?

10.06.2019

Vzpomínáte, jak jste ječeli na svou sestrou nebo bratra kvůli tomu, proč používá, bez optání, vaše věci (kolo, svetr, tašku atd.) nebo na hádky o tom, kdo je dnes na řadě, aby něco udělal (šel se psem, umyl nádobí, vynesl koš atd.), může se vám výrok "Mít sourozence je výhodné" zdát podivný.

Na základě studie, kterou v Centru rodinných studií v Brigham Young University v roce 2014 publikovali, se ukázalo, že vztahy k sourozencům jsou jedinečné a sourozenci ovlivňují člověka v mnohem větší míře než i jeho nejlepší kamarádi. Výzkum během 3 let měřil ve víc než 300 rodinách vývoj a vztahy teenagerů s rodiči, sourozenci a kamarády - jak kvantitativně, tak i kvalitativně.

Není překvapující, že pro kluky byly vztahy s rodiči a kamarády sice důležité, ale holky vnímaly tyto vztahy mnohem silněji a hodnotily je jako nezbytné. Co je ale zajímavé, že ve vztahu k sourozencům se takový rozdíl neukázal. Pro holky i kluky jsou sourozenci stejnou mírou důležití, nezbytní.

Dalším významným sdělením bylo, že samotný fakt mít sestru a to nemluvíme o tom, že by bylo potřebné s ní mít láskyplný vztah, snižuje u sourozenců propady do deprese. Navíc, mít starší sestru slouží jako prevence před pocity osamocení, viny, strachu a před nadměrným pochybování o sobě. Tento efekt (starších sester na duševní zdraví mladších sourozenců) je mnohem silnější, než působení rodičů.

Studie dále ukázala, že sourozenci se navzájem pozitivně ovlivňují bez ohledu na to, kolik jim je let, nebo jakého jsou pohlaví, nebo jaký je mezi nimi věkový rozestup. Bonusem je, pokud se sourozenci mají rádi. Sourozenecká láska je spojená s nižším výskytem výchovných problémů a lepším prosociálním chováním - jako je laskavost, velkorysost, pomáhání druhým.

Je ale pravdou i to, že hostilní nepřátelské sourozenecké vztahy jsou spojené s vyšším výskytem deprese v dospívání a u kluků se taky zvyšuje pravděpodobnost výchovných problémů, zvýšení agresivního chování.

Neznamená to ale, že sourozenci se spolu nemůžou hádat, bojovat. Během dohadování se svými sourozenci se děti učí řešit problémy, učí se komunikovat, vyjednávat, dělat kompromisy. Je ok, když se sourozenci hádají, ale je důležité aby mezi nimi byly i pozitivní interakce. Samotná absence hádek totiž neznamená automaticky láskyplný vztah. 

Na hádky, pokud jsou menšího formátu, se tak dá dívat pozitivně - jako na přípravu do reálného světa, kdy je nutné dělit se o zdroje, pracovat společně a domlouvat se.