Proč je výhodné míti sourozence?

10.06.2019

Vzpomínáte, jak jste zvykli ječet na svou sestrou nebo bratra kvůli tomu, proč používá, bez optání, vaše věci (kolo, svetr, tašku atd.)? Nebo máte ještě v čerstvé paměti včerejší hádku vašich dětí o tom, kdo je dnes na řadě, aby něco udělal (šel se psem, umyl nádobí, vynesl koš atd.)? V tom případě se vám tvrzení "Mít sourozence je pro život velmi výhodné" může zdát podivné. Je ale pravdivé.

Na základě studie, kterou v Centru rodinných studií v Brigham Young University v roce 2014 publikovali, se ukázalo, že vztahy k sourozencům jsou jedinečné a sourozenci ovlivňují člověka v mnohem větší míře než i vztahy s nejlepší kamarády. Výzkum během 3 let měřil ve víc než 300 rodinách vývoj a vztahy teenagerů s rodiči, sourozenci a kamarády - jak kvantitativně, tak i kvalitativně.

Pokud se hodnotily vztahy s rodiči a kamarády, pro obě pohlaví jsou důležité, i když, nepřekvapivě, holky vnímaly tyto vztahy mnohem silněji a hodnotily je jako nezbytné. U sourozeneckých vztahú se rozdíl mezi kluky a holkami neukázal. Pro holky i kluky jsou sourozenci stejnou mírou důležití a nezbytní.

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že samotný fakt mít sestru snižuje u sourozenců propady do deprese. A to ani nemluvíme o tom, že by bylo potřebné s ní mít láskyplný vztah. Navíc, mít starší sestru slouží jako prevence před pocity osamění, viny, strachu a před nadměrným pochybování o sobě. Tento efekt (starších sester na duševní zdraví mladších sourozenců) je mnohem silnější, než působení rodičů.

Studie dále ukázala, že sourozenci se navzájem pozitivně ovlivňují bez ohledu na to, kolik jim je let, nebo jakého jsou pohlaví, nebo jaký je mezi nimi věkový rozestup. Bonusem je, pokud se sourozenci mají rádi. Sourozenecká láska je spojená s nižším výskytem výchovných problémů a lepším prosociálním chováním - jako je laskavost, velkorysost, pomáhání druhým.

Je ale pravdou, že to platí i naopak. Hostilní nepřátelské sourozenecké vztahy jsou ohrozujícím faktorem. Jsou spojené s vyšším výskytem deprese v dospívání a u kluků se taky zvyšuje pravděpodobnost výchovných problémů a agresivního chování.

Hádky jsou dovolené

Neznamená to ale, že sourozenci se spolu nemůžou hádat, bojovat. Během dohadování se svými sourozenci se děti učí řešit problémy, učí se komunikovat, vyjednávat, dělat kompromisy. Je ok, když se sourozenci hádají, ale je důležité aby mezi nimi byly i laskavé interakce. Samotná absence hádek totiž neznamená automaticky láskyplný vztah.

Na hádky, pokud jsou menšího formátu, se tak dá dívat pozitivně - jako na přípravu do reálného světa, kdy je nutné dělit se o zdroje, pracovat společně a domlouvat se.

Jak jako rodič můžu podpořit sourozenecké vztahy?

  • Podporujte respekt. Nedovolte, aby se sourozenci k sobě chovali navzájem destruktivně.

  • Dělejte spolu něco. Dovolte vašim dětem, aby se s vámi mohly být a zapojit se do společných aktivit.

  • Mějte všechny děti stejně rádi. Dejte jim najevo, že je máte rádi takové jaké jsou. Najděte si chvilku pro každého z nich, aby mohly cítit, že jsou pro vás výjimečné.

  • Najděte si čas na pravidelná setkání. Denně u večeře, společná snídaně o víkendu, nedělní oběd jednou za měsíc. Dejte čas a prostor pro každého z rodiny, aby mohl říct, jak se má, co se mu podařilo, co naopak ne.

  • Podporujte zdravou komunikaci mezi sourozenci. Pokud se hádají, pomozte jim najít řešení tím, že uděláte prostředníka mezi nimi a naučíte je vyjednávat o svých požadavcích.

Text bh

Foto freeimages.com / Recep Atatanir, Andrea Gill