Psychoterapie nebo koučink

23.11.2018

Říká se, že psychoterapie pracuje s patologií a nemocí, koučink je o dosahování cílů; psychoterapie se zaobírá minulostí, kdežto koučink je o budoucnosti; psychoterapie pracuje s nevědomím, koučink vědomými procesy; a tak dále a tak dále. Zjednodušeně řečeno, psychoterapie léčí nemocné lidi a koučink pomáhá zdravým lidem fungovat ještě lépe. Pravda je ale někde jinde.

Kouč Tom Henschel popisuje rozdíl v psychoterapii a v koučinku na příběhu.

Každý si neseme z minulosti zranění, citlivá místa, vnitřní překážky, na které opakovaně narážíme při cestě životem. Můžeme si je představit jako jámy na silnici, některým se dá vyhnout hladce, jiným hůř a některé se nedají skoro vůbec obejít, abychom do nich nepadli. Psychoterapeut spolu s klientem přijedou k jámě, zastaví auto, vystoupí. Psychoterapeut zůstává na kraji jámy a svítí klientovi dolů, jak jen to nejlépe jde. Je na klientovi aby slezl a začal opravy dolů, terén je často obtížný a jde to pomalu. Ale po čase se vrstva po vrstvě jáma zacelí a po silnici se dá jezdit bez toho, aby auto zapadlo.

Kouč taky jede spolu s klientem v autě a zastaví na dohled od jámy. Rozdíl je v tom, že nejdou blíž, ale hledají cesty, jak jámu obejít. V koučinku není čas ani prostor na zacelování jámy, ta tam zůstává, ale kouč se snaží pro klientem a s klientem najít co nejvíc nástrojů, které mu pomohou do jámy nepadat.

Psychoterapie

Psychoterapeut je člověk se speciálním vzdělání - psychoterapeutickým výcvikem (základní výcvik trvá 4 roky), který získal v některém z psychoterapeutických institutů a je ukončený složením zkoušky a prací pod supervizí. Díky němu má vzdělání a trénink, které mu umožňují napomoct k osobnímu růstu, ale taky rozpoznat hloubku psychických potíží, pomoct klientům jejich problémy identifikovat, spolu s nimi prozkoumávat jejich pocity, přesvědčení, chování, přemýšlet nad tím, co chtějí změnit, uvědomit si potřeby a pomoct hledat odvahu k jejich realizaci. Styl práce psychoterapeuta se liší dle výcviku, který absolvoval - může být více zaměřený na nevědomé procesy a minulost, nebo spíš na přítomnost a přijímání sebe samého, nebo existují také přístupy pracující víc s nácvikem situací.

Psychoterapie se užívá jak v práci s psychickými nemocemi tak i při hledání osobní změny. Psychoterapeutický vztah je bezpečné, důvěrné a pečující prostředí a je jasná hranice mezi přátelským a psychoterapeutickým vztahem. Psychoterapie by se dala charakterizovat jako práce na duševním wellness.

Koučink

Koučink se soustřeďuje na vylepšení schopností, na nalezení smysluplných cílů a jejich dosažení, na umění přebrat a nést odpovědnost. Při práci se nevěnuje prostor vnitřním konfliktům nebo emocionálním procesům, může se mluvit o minulých zážitcích, ale minulost se neanalyzuje, cíl směřuje k budoucnosti.

Koučem se člověk stane po absolvování vzdělávacího programu koučů (základní program trvá cca 1 rok). Takový člověk by současně měl mít znalosti týkající se firemního fungování, poznat prostředí, ze kterého klient přichází a poznat různé způsoby řízení organizací.

Při práci je kouč aktivnější než psychoterapeut, spontánnější, i sám přináší témata, nebo poznatky, vědomosti a řešení, které klientům mohou pomoct efektivněji dosáhnout cílů. Vztah klienta a kouče je méně formální; za zachování určitých hranic "mohou spolu chodit na golf". Mnoho koučů má také psychoterapeutické vzdělání, které jim může pomoct identifikovat situace, při kterých jsou klientovi potíže hlubšího charakteru a které si zasluhují pozornost psychoterapeuta nebo psychiatra.

Nevíte, jestli potřebujete kouče nebo psychoterapeuta? Nejste si jistí, jestli je ten daný kouč nebo psychoterapeut důvěryhodný? Setkejte se s nimi, zeptejte se nebo si zjistěte jejich zkušenosti, reference, vzdělání. Po osobním setkání byste mohli mít jasněji v tom, koho pomoc potřebujete a jestli vám osobně "sedí".

Text bh

Foto freeimages.com / spiz / Phili Power Trip 5