Šílenství vs konspirační teorie

05.10.2021

Chemtrails, nanočipy v očkování, vláda Iluminátů, sítě 5G a šíření Covidu, placatá Země... jsou jednotlivá přesvědčení nebo celé teorie o tom, že společnost je tajně manipulována skupinou lidí, která má s lidstvem nekalé úmysly. Často nabízejí logické vysvětlení současných událostí nebo situací, které jsou obtížně srozumitelné, čímž lidem dodávají falešný pocit, že se orientují a mají tak situaci pod kontrolou. Společným rysem těchto přesvědčení je jejich nevyvratitelnost, i když se nezakládají na pravdě..

Některé z konspiračních teorií jdou obtížně rozpoznat, jiné jsou tak podivné, že si ťukáme na čelo a prohlašujeme, že člověk, kteří v ně věří, je blázen. 

Je ale opravdu každý, kdo v ně věří šílený?

Podle výzkumu z roku 2014 přibližně polovina lidí věří aspoň v jednu konspirační teorii - medicínskou, politickou, sociální. Pětina lidí věří ve tři a víc. Znamená to, že polovina lidstva trpí závažnou duševní nemocí? I když pesimisté by mohli pokývat hlavou, realita bude asi někde jinde.

Psychická nemoc a psychické zdraví většinou nemají mezi sebou jasnou dělící čáru. Platí to jak pro jednotlivá psychická onemocnění, tak i pro jednotlivé symptomy. Vezměme si například bludy, které patří mezi symptomy schizofrenie. Bludy jsou nepravdivá, nevyvratitelná a chorobně vzniklá přesvědčení, např.

  • Všechno, co udělám, ovlivňuje svět. Proto za povodně v Bangladéši můžu já osobně, protože jsem se dlouho sprchovala.
  • Vládu nad světem přebrali mimozemšťané, odposlouchávají moje myšlenky a když si čtu něco v knize nebo v časopise, mění text tak, aby jim to vyhovovalo.
  • Sledují mě tajní agenti arabské ligy, kteří jsou propojení s mafií, chtějí zabránit, abych rozkryl jejich síť.
  • Svět se řítí do záhuby, je protkán zlem, jsem božím synem, který má znovu spasit svět.

Vedle toho existují bludu podobné myšlenky (delusion like belief)

  • Víra v chemtrails - tajná práškovací letadla, která vypouští jedy za účelem ovládnutí Země,
  • Holokaust se nikdy nestal, je to jenom nástroj na získání nadvlády nad světem židovskou klikou
  • Země je ve skutečnosti placka, která je přikrytá kupolí.
  • Očkování mění DNA člověka.

Bludu podobné myšlenky nepatří mezi symptomy duševní nemoci, i když jsou také velmi těžko vyvratitelné a nepravdivé. Z praktického hlediska je velmi důležité rozeznat, jestli člověk věří ve zvláštní věci, ale jinak je duševně zdráv, chápe důsledky svých činů a je za ně zodpovědný. Anebo jde o příznaky závažného duševního onemocnění - takový člověk už překročil hranice reality a potřebuje pomoc.

Odkud se bere dané přesvědčení?

Bludy vycházejí především ze zvláštního osobního zážitku jednotlivce, kterého vysvětlení si daný člověk poskládal na základě nemocí zkreslených vnitřních nebo vnějších podnětů. Konspirační teorie pocházejí většinou z internetu. Konspirační teoretici je hledají, aby si vysvětlili složité jevy nebo situace. Navzdory tomu, že se jim říká "konspirační teorie", nejde o žádné teoretické vědecké zkoumání, ale spíš o sbírání příběhů nebo anekdot. Rozdíl je také v tom, že pravé bludy nejde sdílet, protože jsou to svojí povahou velmi osobní. Konspirace jsou postavené na sdílení, bez toho by se nemohly šířit.

Ke komu se přesvědčení vztahuje?

Nesdílatelnost bludů tkví v jejich velmi osobní rovině, vztahující se k člověku, který trpí bludem. Určitě najdete mnoho lidí, kteří věří v Ježíše Krista, ale těžko přesvědčíte druhé lidi, že vy jste Ježíš Kristus. Konspirační teorie jsou vysvětlenívěcí, které se vo světě dějí, ale na rozdíl od bludů, jejich obsah má velmi zřídka (jestli vůbec) něco společného s člověkem, který v ně věří.

Nedůvěra v co?

Bludy i konspirační teorie provází hluboký pocit nedůvěry. Konspirační teoretici nemají důvěru v autority, v experty, vědu, vládu. Jejich bludu podobná přesvědčení jsou založená často na kulturních nebo rasových předsudcích. Čím víc se nedůvěra týká osobní roviny, je víc o samotném člověku, je specificky zaměřená na nějakou událost nebo vlastnost, tím s větší pravděpodobností se jedná o pravý blud.

Samozřejmě, je možné věřit v konspirační teorie a současně mít duševní poruchu s bludy. Můžete věřit, že svět je ovládaný ještěry a současně začnete mít pocit, že v práci se někteří kolegové chovají zvláštně, když s nimi mluvíte o tématu, které souvisí s plazy, reagují výrazně jinak. Případně, že dané kolegy povyšují v práci mnohem rychleji než vy. Nejasná dělící čára mezi nepravdivým přesvědčením a duševní poruchou je právě v tom, do jaké míry se přesvědčení vztahuje k vám osobně.

Text bh