Snižuje dovolená stres?

02.07.2018

Teorie zní jednoduše. 

Práce přináší stres. 

Dovolená je zábava. 

Bavit se a být šťastný snižuje stres.

Platí tedy tahle jednoduchá rovnice?  

Výzkum britského Institute of Leadership and Management ukázal, že pro 73% zaměstnanců představuje nadcházející dovolená důvod k většímu stresu. Tři čtvrtiny lidí proto zůstávají v kanceláři den před dovolenou dlouho do noci. Dvě třetiny lidí se cítí povinni pracovat i ve svém volnu - odpovídat na e-maily, komunikovat po telefonu nebo i jít fyzicky do práce. A 1 z 5 lidí se vrací po dovolené už ve stresu, protože očekává nahromaděnou práci a přetékající e-mailovou schránku.

Vícero studií zdůrazňují, že není důležitý jenom samotný fakt "volna", ale i to, jakým způsobem ho strávíme. Jedna z psychologických teorií (The Effort Recovery Theory) přišla se čtyřmi klíčovými faktory, které napomáhají regeneraci od pracovního zatížení. 

Psychické odpojení

Být fyzicky mimo pracovního prostředí je velmi důležitý faktor při regeneraci, ale není často dostatečný. Psychické odpojení v tomto případě znamená vnitřní pocit být mimo práce - nevěnovat se pracovním povinnostem jako odpovídání na telefonáty nebo e-maily, ale také nepřemýšlet o pracovních problémech nebo příležitostech.

Schopnost odpojit se od práce psychicky přináší rychlejší zotavení se z únavy, zabraňuje vyhoření a i krátkodobém horizontu, přestat "myslet" na práci po práci, zlepšuje náladu.

Relaxace

Relaxační aktivity jsou spojené s nicneděláním a příjemnými pocity, pro některé lidi to můžou být situace bez společenských nároků, s malými fyzickými nebo intelektuálními požadavky. Může jít o cílené cvičení zaměřené na dosažení určitého stavu mysli a těla - autogenní trénink, progresivní relaxace, nebo meditace. Můžete využít taky aktivní relaxaci při lehké procházce příjemným prostředím. 

Mechanizmus relaxace působí jak na duševní i na tělesné úrovni, kdy zasahuje do mechanizmu hromadění se stresových faktorů a jejich manifestaci do fyzických nebo psychických symptomů.

Nové zkušenosti

Jde o mimopracovní aktivity, které jednak rozptylují od samotné práce, ale taky přináší možnost získávat zkušenosti a kompetence v nových oblastech. Důležitým faktem je, aby získávání nových zkušeností zůstalo v odlehčené rovině, bez přílišného zatěžování. Neznamená to, že jde o aktivitu bez námahy, je potřebná určitá píle a soustředění. Ale tato námaha je směřována do oblasti, ze které vyvstanou nové zdroje (dovednosti, schopnosti, kompetence) určené na zvládání stresových situací.

Nabírání nových zkušeností, např. sportování, jazyky, je spojováno se snížením pocitu únavy po dovolené a zlepšením nálady.

Kontrola

Lidé rádi rozhodují o svém životě. Kontrola by se dala definovat jako schopnost jedince vybírat si mezi dvěma nebo vícero možnostmi. Pokud máte možnost volby a kontroly nad ní, dochází k změně vnímání potencionálně stresové situace jako méně nebo vůbec stresovou a přináší to pocit pohody do života. Navíc, pokud jde o dovolenkové aktivity, možnost výběru zabezpečí i to, že si vyberete zkušenost, která vám přinese co nejvíc uspokojení.

V krátkodobém i dlouhodobém měřítku je úroveň kontroly nad vlastním životem nepřímo úměrná depresivnímu a úzkostnému prožívání.

Co je teda důležité?

Zdá se, že je jedno, jestli pojedete na chalupu do Českého středohoří nebo k moři do Dominikánské republiky. A není nezbytné odcestovat na měsíc nebo víc - ukazuje se, že ideální délka dovolené je 8 dní, po tomto čísle se pozitivní efekt začíná snižovat a po dni jedenáctém upadá úplně.

Na čem hlavně záleží, je možnost odpoutat se od běžných rámců myšlení a fungování, odpočinutí si od pracovního kolotoče, nových zážitků (a je jedno jestli budou spojené s učením se něčeho nového nebo "jenom" s rozšiřováním dosavadních zkušeností), strávení společného času s rodinou nebo přáteli, věnovat se sobě samému.

Text bh

Foto freeimages.com / Ned Horton / lake view