Naslouchání

02.02.2018

Naslouchání není to samé jako slyšení. V dnešní uspěchané době je komunikace důležitější než kdy jindy, ale zdá se, že jsme čím dál méně schopni naslouchat jeden druhému. Opravdické naslouchání pomáhá budovat vztahy, řešit problémy, umožňuje porozumění, zlepšuje řešení konfliktů. V práci to znamená méně chyb a méně promrhaného času. Doma stmeluje partnerské vztahy, ukazuje zájem a prohlubuje důvěru.

Jak na to? Ve vztazích bývá často touha být viděn, slyšen, pochopen nenaplněna. 

Proto když spolu mluvíte, dávejte pozor - soustřeďte se na mluvícího, dejte najevo, že posloucháte, všímejte si i neverbální komunikace. 

Povzbuďte druhého k mluvení, dejte najevo, že slyšíte, co říká - přikyvujte, svým postojem, mimikou a gestikulací ukažte, že chcete slyšet, co je dál. 

Neskákejte hned do řeči s protiargumenty, spíš se zeptejte, aby jste si byli jistí, že jste porozuměli správně. 

Chovejte se k tomu druhému tak, jak byste si přáli, aby se on choval k vám.

Foto Freeimages / Andrea Kratzenberg