Vědecky na společné jídlo

14.03.2018

Co jsi představíte pod slovy vědecky a jídlo spojené v jedné větě? 

V lepším případě jde o výživové a kalorické hodnocení jednotlivých pochutin a v tom horší je to gastroenterologický rozbor obsahu žaludku a střev a s ním spojené věci.

Přitom se ukazuje, že společné jídlo patří mezi ztracené poklady rodinné tradice. A nejenom to, výzkumy posledních 15 let ukazují, že jíst společně je dobré po emocionální, racionální stránce a podporuje zdraví celé rodiny. 

Co můžeme získat, když jíme doma jako rodina?

Vývojové zrychlení a chytré děti

Pro nejmenší členy rodiny představuje sdílení rodinného jídla a hovor u něj zlepšení jazykových schopností. Takové děti mají širší slovní  zásobu a poznají až šestkrát víc nevšedních slov (t.j. takových, které děti běžně nepoužívají v mluvě), než děti, kterých rodiče s nimi u jídla nesedávají. Pro malé děti je to možnost zlepšit si grafomotorické dovednosti, když se učí jíst příborem. Rozhovor a způsob chování se jeden k druhému při jídle je výbornou příležitostí sociálního učení nápodobou.

Společné jídlo pět a vícekrát týdně pomáhá zlepšit taky prospěch. Výzkum Národního centra pro závislosti a užívání drog (CASA) při Columbia University mimo jiného ukázal, že teenageři, kteří jedli společně s rodinou víc než pětkrát týdně měli mnohem lepší studijní výsledky něž děti, které měli společná jídla méně než třikrát. 

Dobré duševní zdraví a menší stres

Výzkum sledující 5000 teenagerů zjistil, že děti pravidelně jídajíce s rodinou mají vyšší pravděpodobnost, že budou vyrovnanější, budou se vědět chovat a komunikovat. U těchto dětí byla nižší procento výskytu depresí nebo úzkostí, nižší sebevražednost a taky menší ohrožení sexuálně rizikovými jevy a zneužíváním alkoholu a drog. 

Podobný vliv se zjistil i na matky v rodinách, kde ty, které pravidelně jedli s rodinou, se cítili šťastnější a méně vystresované. V roce 2008 výzkum Brigham Young University se zaměstnanci IBM ukázal, že mít aspoň tři společná jídla týdně oslabuje negativní efekt dlouhých hodin v práci a umožňuje cítit větší úspěch v roli rodičů a partnerů.

Dobré vztahy

V průběhu dne funguje každý z rodiny sám za sebe ve škole a v práci a tak když se aspoň jednou za den setkáte u společného jídla, umožňuje to opětovné propojení. Členové rodiny, kteří pravidelně sdílejí společná jídla, jsou k sobě víc upřimní a otevření a rodiče s větší pravděpodobností budou vědět, co se děje s jejich dětmi.

Děti z rodin, které jídávají společně mají pocit, že se na svoje rodiče mohou v případě problémů obrátit pro radu a podporu a necítí se izolovaně. Až tři čtvrtiny teenagerů vidí čas, kdy se společně u večeře mluví a sdílí zážitky ze dne za nejlepší část jídla.

Tělesné a finanční zdraví

Jídla připravovaná doma budou s větší pravděpodobností zdravější, s větším podílem zeleniny a ovoce a s menším podílem konzervantů a ochucovadel. Nutriční hodnoty jídla dětí mezi 9 - 14 lety, které jídají doma s rodinou, obsahují vyšší podíl klíčových živin - vápníku, železa a vlákniny.

A řekněme si pravdu, možná to v tomto výčtu nepatří mezi to nejdůležitější, ale když jíme spolu doma, stojí to určitě méně, než jídlo ve fast foodu nebo restauraci.

Text bh

Foto Freeimages.com / Bob Smith / Salad days
Foto Freeimages.com / Joanne Kim / Chemical flasks