Konzultace

Jde o jedno (max tři sezení) trvajících 50min, buď se specifickou zakázkou nebo s diagnostickou zakázkou - když si nevíte úplně rady s tím, co se vám děje a chcete porozumět nebo pomoct nasměrovat. Obnáší to rozhovor o vás, o vašem životě, problému a hledání možných východisek a zdrojů.

V případě, že setkání hradí ZP, je jeho výstupem zápis do zdravotní dokumentace, který slouží jako indikace pro dlouhodobou psychoterapii, nebo doporučení jiného zařízení/instituce.

Foto FreeImages.com / Piotr Lewandowski / learn / Desaturated from original  

Individuální terapie

Proces, při kterém, v průběhu 50 minut, může klient v bezpečném, pečujícím a důvěrném prostředí prozkoumávat svoje pocity, přesvědčení, chování, přemýšlet nad tím, co by chtěl změnit, uvědomit si svoje potřeby a hledat odvahu k jejich realizaci.

Setkání jsou buď hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (podle kapacity ambulance) nebo na přímou platbu a průběh může od 5 sezení až po dlouhodobou terapii, podle specifických potřeb klienta nebo osobních cílů v terapii a po domluvě s psychoterapeutem. 

Foto Alan Cleaver / Counselling session / CC BY / Desaturated from original 

Párová terapie

Pod párovou terapií máme na mysli práci psychoterapeuta nejenom s manžely nebo partnery, ale taky i jinými rodinnými příslušníky, kteří se dostávají do konfliktů a nedaří se jim je opakovaně zvládat. V psychoterapii jde o rozpoznání a zlepšeném zvládání nebo nápravě problémů a opakujících se vzorců chování, které narušují vztah.

Může jít o krátkodobé poradenství (1 - 3 sezení) nebo o dlouhodobě doprovázení a změnu postojů a vzorců chování. Setkání nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, trvají 50 minut, s frekvencí dle závažnosti obtíží (od 1 x týdně až po 1 x měsíc).

Foto FreeImages.com / Mario Alberto Magallanes Trejo / Desaturated from original 

Skupinová terapie

Je způsob psychoterapeutické práce se skupinou klientů, která využívá bezpečný a důvěrný skupinový prostor na sdílení problémů, vzájemnou podporu, prozkoumávání vzorců interpersonálních vztahů, podporu a povzbuzení k řešení v reálném světě.

Terapie není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V nejbližší době neotvíráme žádný běh skupinové terapie.

Foto FreeImages.com / space cadett / gathering 

Relaxační techniky a mindfulness

Na základě zmapování potřeb klienta, kde se ukáže, že jeho psychickému i tělesnému stavu může pomoct naučit se cíleně uvolnění organizmu, se vypracuje nácvikový program založený na principech autogenního tréninku, spolu s využitím i dalších metod práce s tělem. Nácvik relaxace může být individuální nebo i skupinový.

Služba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Její trvání je od 5 do 10 setkání, dle domluvy s terapeutem.

Foto Freeimages.com / Helmut Gevert / newspapers / Desaturated from original

Služby osobního trenéra

Služby jsou nabízeny v souladu s principy tělesné a psychické jednoty a komplexního přístupu ke klientovi. Jejich součástí je diagnostické vyšetření o stavu tělesných funkcí, svalových zkrácení a pohybových stereotypů. Tréninkový program je pak vyhotovený na míru individuálním cílům a možnostem klienta. 

Služby jsou na přímou platbu, jejich trvání je na individuální dohodě mezi klientem a trenérem.

Foto Freeimages.com Christophe Libert /  track / Desaturated from original 

Foto Lenka Živná www.foto-lenka-zivna.cz