Ambulance klinické psychologie a psychoterapie

Máme smlouvu se zdravotními pojišťovnami a také pracujeme na přímou platbu.

Psychoterapie na přímou platbu, kontaktuje terapeuta.  
Psychoterapie hrazená ZP - momentálně nepřijímáme nové klienty.

Blog

Foto Lenka Živná www.foto-lenka-zivna.cz